Názov predajne:
Adresa:
Okres:
Kraj:

Telefonický kontakt:
e-mail:
web:
GPS:

Prevádzkovateľ:
Rybárstvo IMI
Bratislavská 21, 949 01 Nitra
Nitra
Nitrianský

+421 037 652 67 80
rybarstvoimi@rybarstvoimi.sk
www.rybarstvoimi.sk


Názov., Adresa, PSČ Mesto, IČO: 0000000, IČ DPH: SK00000000

Špecifikácia predajne:

Text o predajni

Otváracia doba:

Pondelok - piatok: 8.30 - 17.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Nedeľa zatvorené